Tony Kart

1956-Go-Kart-Tony-MV-0-Hero
元祖級高卡典範
1956 MV Agusta Tony Kart